نحوه ثبت نام در "تهران من" و جزییات طرح ترافیکی جدید

دسته بندی: اخبار,
بازدید
نحوه ثبت نام در "تهران من"آموزش نحوه ثبت نام در "تهران من" و جزییات طرح ترافیکی جدیدMX Linux

دسته بندی: اخبار,
بازدید

MX Linux یکی از توزیع هایی است که تازه به محبوبیت رسیده است. این سیستم عامل درمدتی کوتاه به دومین توزیع محبوب لینوکسی بدل شده و عوامل مختلفی باعث محبوبیتش شده اند که به توضیح آن ها می پر دازیم.